Vyberte stránku

PRAGUE–ISTANBUL
5 DAYS / 5 DNÍ
2.100 km

If you can dream it, you can do it.

Když o tom dokážeš snít, dokážeš to i udělat.

Walt Disney

OLDTIMER EXPRESS is an unique endurance race of classic cars referring to the iconic Prague-Istanbul train connection. Completing the same route in a historic car over 50 years old is a challenge that will not be easy to beat. Even more insurmountable, however, will be the experiences and memories, that you will bring with you from this great journey.

It is not a Sunday ride. Over 2100 km awaits behind the wheel of cars from times, when only the most daring people completed such journeys. Modern roads and service escorts will make our journey easier, but even so there will certainly be no shortage of adventure. You may be thinking: is this challenge for me?

OLDTIMER EXPRESS je jedinečný vytrvalostní závod klasických vozidel odkazující na ikonický vlakový spoj Praha–Istanbul. Absolvovat stejnou trasu v historickém autě se stářím nad 30 let je výzva, kterou nebude lehké překonat. Ještě nepřekonatelnější, ale budou zážitky a vzpomínky, které si z této velké cesty přivezete.

Není to totiž nedělní vyjížďka, ale čeká nás přes 2100 km za volantem aut, jenž jsou často z dob, kdy podobné cesty absolvovali jen největší odvážlivci. Nám cestu usnadní moderní silnice a servisní doprovod, ale i tak jistě nebude o dobrodružství nouze.

 Auta se stářím nad třicet let mají za sebou trasu delší více než 2 200 km.

You may be thinking: is this challenge for me?

Možná si říkáte: je tahle cesta pro mě?

If you already have before your eyes the moments when, after a day’s driving, instead of fatigue, enthusiasm comes, when you passionately discuss the experiences of the road with others, or when you enjoy champagne on the terrace of a hotel in Istanbul, then you probably belong among the twenty selected crews. Why? Because: if you can dream about it, you can (and should) make it happen.

Jestli už teď máte před očima okamžiky, kdy po celodenní jízdě místo únavy přichází nadšení, kdy s ostatními vášnivě probíráte zážitky z cesty, nebo když si vychutnáváte šampaňské na terase hotelu v Istanbulu, tak pravděpodobně patříte mezi dvacítku vybraných posádek. Proč? Protože: když o tom dokážeš snít, dokážeš (a měl bys) to udělat.

Itinerary / Itinerář

Tuesday, 16 May 2023

Ceremonial announcement of the Zlatý Volant Award for 2022
Opening ceremony

ROBOT Leg 1
Wednesday, 17 May 2023
Ceremonial start in Prague
7.00 car technical inspection
10.00 start of cars for the first leg, approx. 600 km
19.00  finish of the first stage in Budapest (Hungary)

Leg 2
Thursday, 18 May 2023
9.00 start from Budapest, approx. 545 km
19.00 finish of the second stage in Drobeta Turnu Severin (Romania)

Leg 3
Friday, 19 May 2023
9.00 start, approx. 580 km
19.00 finish of the third stage in Stara Zagora (Bulgaria)

Yüce Auto Leg 4
Saturday, 20 May 2023
9.00 start, approx. 460 km
19.00 finish of the fourth stage in Istanbul (Turkey)
20.00 celebration and joint dinner with all competition participants

ISTANBUL
Sunday, 21 May 2023
10.00 excursion in the historical center of Istanbul and boat cruise on the Bosphorus
20.00 prize giving ceremony

Monday, 22 May 2023
12.00 loading of historic vehicles onto transport trucks
17.00 departure of all competition participants to Prague

Úterý 16. 5. 2023

Gala večer Zlatý Volant
Slavnostní zahájení

ROBOT ETAPA 1
Středa 17. 5. 2023
Slavnostní start v Praze
7.00 h technické přejímky vozidel
10.00 h start vozidel do první etapy, cca 600 km
19.00 h cíl první etapy v Budapešti (Maďarsko)

ETAPA 2
Čtvrtek 18. 5. 2023
9.00 h start z Budapešti, cca 545 km
19.00 h cíl druhé etapy v Drobeta Turnu Severin (Rumunsko)

ETAPA 3
Pátek 19. 5. 2023
9.00 h start, cca 580 km
19.00 h cíl třetí etapy v Stará Zagora (Bulharsko)

Yüce Auto ETAPA 4
Sobota 20. 5. 2023
9.00 h start, cca 460 km
19.00 h cíl čtvrté etapy v Istanbulu (Turecko)
20.00 h oslava a společná večeře se všemi účastníky soutěže

ISTANBUL
Neděle 21. 5. 2023
10.00 h exkurse historickým centrem Istanbulu a plavba lodí po Bosporu
20.00 h slavnostní vyhlášení a ocenění účastníků

Pondělí 22. 5. 2023
12.00 h nakládka historických vozidel na transportní nákladní vozidla
17.00 h odlet všech účastníků soutěže do Prahy

Route map / Mapa trasy

01

02

03

04

Price / Cena

BASIC FEE FOR 1 CAR WITH TWO CREW INCLUDES:

 • participation in the journey
 • identification of vehicle and crew – 2x starting number, self-adhesive strip on the windshield, identification cards
 • roadbook
 • at least 8 „participation activities“
 • technical service during the journey
 • ensuring the safe transport of the car to the nearest safety point
  result service
 • original participant merchandise OLDTIMER EXPRESS
  souvenirs
 • trophies for participants
 • accommodation during the trip in double rooms with half board
 • accommodation during your stay in Istanbul in double rooms with breakfast
 • dinner at the goal destination of the route
 • ceremonial announcement of the participants of the black tie event with a rich accompanying program
 • tour of the historical center of Istanbul with a guide
 • Bosphorus boat trip and lunch
 • Transportation of cars to the Czech Republic from Istanbul by truck transport
 • Istanbul–Prague flyticket (valid only for the crew, i.e. 2 people)
 • photo documentation and video reporting

STARTING FEE
payment of the deposit by 28/02/2023 by 31/03/2023
Classic category 115,000 CZK without VAT 125,000 CZK without VAT

When signing the advanced invoice will be published, a deposit of 1,250 EUR without VAT is required

Optional extras to the entry fee:
the third and additional person as part of the event Istanbul 17. – 22. 5. 2023 (the price includes the flight Prague–Istanbul–Prague)
insurance for participation in the event (the insurance applies to towing the car to the Czech Republic)
rental of a participant‘s car
all inclusive service fees on the way (fuel card, motorway fees)
individual wishes

ZÁKLADNÍ VKLAD NA 1 AUTO S DVOUČLENNOU POSÁDKOU ZAHRNUJE:

 • účast v podniku
 • označení vozidla a posádky – 2× startovní číslo, samolepící pruh na čelní sklo,
 • identifikační kartičky
 • roadbook
 • minimálně 8 „aktivit účasti“
 • technický servis během cesty
 • zabezpečení bezpečného svozu vozu na nejbližší safety point
 • výsledkový servis
 • originální účastnický textil OLDTIMER EXPRESS
 • upomínkové předměty
 • trofeje pro účastníky
 • ubytování během cesty ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí
 • ubytování během pobytu v Istanbulu ve dvoulůžkových pokojích se snídaní
 • večeře v cíli trasy
 • slavnostní vyhlášení účastníků s bohatým doprovodným programem
 • prohlídka historického centra města Istanbul s průvodcem
 • výlet lodí po Bosporu včetně oběda
 • spanilá rozlučková jízda Istanbulem účastnickými vozy
 • odvoz vozů do ČR z Istanbulu kamionovou dopravou
 • letenka Istanbul–Praha (platí pouze pro posádku, tj. 2 osoby)
 • fotodokumentace a videoreportáž

STARTOVNÉ

úhrada vkladu do 28. 2. 2023 do 31. 3. 2023
kategorie Classic 115 000 Kč bez DPH 125 000 Kč bez DPH

Při podpisu závazné přihlášky nutná záloha 30 000 Kč bez DPH s 10denní splatností.

Fakultativní příplatky ke startovnému:
třetí a další osoba v rámci akce Istanbul 17. – 22. 5. 2023 (cena zahrnuje let Praha–Istanbul–Praha)
pojištění účasti na akci (pojistka se vztahuje na odtah vozu do ČR)
pronájem účastnického vozu
individuální přání

Contact / Kontakt

Agentura POZITIF.
Jana Svobodová
svobodova@autodrom-most.cz
info@oldtimerexpress.cz
+420 737 237 406

Partners / Partneři

Media partners / Mediální partneři

Partner crews / Partnerské posádky